uk

Умови використання

Справжня Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ "ЧУМАК" і / або його афілійовані особи (далі по тексту - Компанія), можуть отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм і продуктів ЧУМАК (далі - Сервіси ЧУМАК). Згода користувача на надання персональної інформації, яку він дав у відповідності з цією Політикою в рамках відносин з однією з осіб, що входять в ТОВ "Чумак", поширюється на всі обличчя, що входять до ТОВ "Чумак".

Використання Сервісів ЧУМАК означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів ЧУМАК.

Цей документ (далі - «Політика») є невід'ємною частиною Умов використання Сервісів ЧУМАК

Компанія має право змінювати і / або доповнювати справжню Політику без попереднього письмового повідомлення користувачів. Користувачеві необхідно періодично знайомитися з цією Політикою на предмет внесених до неї змін і / або доповнень. Продовжуючи використовувати Сервіси ЧУМАК після внесення змін до цього документа, Користувач автоматично підтверджує свою згоду з новою редакцією Політики.

   1. Визначення персональної інформації користувачів

 • В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:
  • Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів ЧУМАК, включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання Послуг ЧУМАК (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.
  • Дані, які автоматично передаються Сервісам ЧУМАК в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів ЧУМАК), час доступу, адреса запитуваної сторінки.
 • Справжня Політика може бути застосована тільки до Сервісів ЧУМАК. Компанія не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступних на сайтах ЧУМАК, в тому числі в результатах пошуку. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.
 • Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Компанія виходить з того, що користувач є дієздатним і надає достовірну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

   2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

 • Компанія збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Послуг ЧУМАК і надання послуг (виконання угод і договорів з користувачем).
 • Персональну інформацію користувача Компанія може використовувати в наступних цілях:
  • Ідентифікація сторони в рамках угод і договорів з Компанією;
  • Надання користувачеві персоналізованих Сервісів ЧУМАК;
  • Зв'язок з користувачем, в тому числі відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів ЧУМАК, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;
  • Поліпшення якості Сервісів ЧУМАК, зручності їх використання, розробка нових Сервісів ЧУМАК і послуг;
  • Таргетування рекламних матеріалів;

    3. Умови обробки персональної інформації користувача і її розкриття;

 • Компанія зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.
 • Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
 • Компанія має право розкривати персональну інформацію користувача в наступних випадках:
  • Користувач висловив свою згоду на такі дії;
  • Передача необхідна відповідно до українського законодавства в рамках встановленої процедури (включаючи, але не обмежуючись випадками захисту прав або власності, захисту особистої безпеки користувачів, з метою розслідування або вжиття заходів щодо незаконної діяльності);
  • При обробці персональних даних користувачів Компанія керується законом України «Про персональні дані».

   4. Зміна користувачем персональної інформації

 • Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в персональному розділі відповідного Сервісу ЧУМАК.
 • Користувач також може видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію, зв'язавшись зі службою підтримки ЧУМАК за адресою https://www.chumack.ua/support/. При цьому вилучення користувача може спричинити неможливість використання деяких Сервісів ЧУМАК.

   5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

 • Компанія приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

   6. Чинне законодавство

 • Відносини між користувачем і Компанією, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується право України.

   7. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції

 • Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти в Службу підтримки ЧУМАК, або за адресою ______