Оптовий магазин Магазин

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «Чумак»

17.03.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «Чумак» станом на 03 березня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Чумак»):


Загальна кількість простих іменних акцій  - 34 909 256 штук.
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій -  34 909 256 штук.